Dormenkväll

Till innehållsförteckningen

Dagens IT-historia

30. Internet - 4

HTML

Uttrycket att surfa på Internet innebär i huvudsak att leta efter information på olika hemsidor eller webbplatser. En hemsida är egentligen en webbplats som innehåller text och bilder som finns tillgänglig över Internet.

WWW eller World Wide Web innehåller ofta mycket text och grafik som är presenterat på ett sätt som ska göra det lättillgängligt. Men för att kunna se allt detta på sin egen dator där hemma, behövs speciella program, till exempel Internet Explorer.

Hypertextsystem

WWW är ett så kallat hypertextsystem och det är just hypertext som är grundidén när det gäller WWW. Dokumenten skapas i programspråket HTML, Hyper Text Markup Language.

Ett HTML-dokument innehåller länkar till andra dokument. När du läser en text på en webbsida finns det ord som ofta är understrukna eller markerade med en annan färg. Dessa ord innehåller länkar till en annan sida, som förhoppningsvis innehåller mer information om det aktuella ämnet.

Principen är alltså att genom att klicka på ett ord eller en mening på en sida, ska man automatiskt kunna komma till en ny webbsida som är länkad till just det ordet. Den sida man kommer till då, kan i sin tur innehålla fler hypertextlänkar som leder till andra sidor. Bara med en enkel musklickning kan man därmed förflytta sig runt hela jordklotet.

URL

För att överhuvudtaget kunna logga in på en webbplats är vi beroende av Telnet, protokollet som gör det möjligt att logga in på en annan dator.

Hela WWW-systemet består av miljontals webbsidor. Varje webbplats har en egen adress (URL - Universal Resource Locator), exempelvis http://www.windows95.com. Detta var adressen till en webbplats full med information om Windows 95.

Större delen av världens företag och organisationer har sina egna webbplatser. World Wide Web är den absolut snabbast växande tjänsten på Internet, och väldigt många privatpersoner gör också egna hemsidor.

Det lättillgängliga utbytet av information har blivit globalt. Den textbaserade informationen har numera kompletterats med multimedia, exempelvis bilder, ljud, animationer och videoklipp. Allt detta kan man tämligen enkelt hämta hem till sin egen dator och sedan använda i arbetet eller privat. Det kan vara spel och andra program som du kan använda på din egen dator.

Chat

Man kan också använda WWW för att "prata" med varandra med hjälp av tangentbordet. Det kallas för chat (webbprat) och är ett enkelt och roligt sätt umgås, samtidigt som du skriver meddelandet kan det läsas av din chat-partner.

E-postadresser

En e-postadress består alltid av personens användarnamn, vilket ofta är namnet på personen, eller helt enkelt det han vill bli kallad för. Därefter följer tecknet @ vilket uttalas "at" på engelska och snabel-a på svenska. Kärt barn har många namn, kanelbulle, alfakrull och alfaslang är några andra benämningar på @.

Efter @ följer namnet på den dator där postlådan finns. Ett exempel på en e-postadress är info@programguiden.se. Ändelsen .se betecknar i detta fall att adressen hör hemma i Sverige.

Observera att det aldrig finns mellanslag i en e-postadress men stora eller små bokstäver spelar ingen som helst roll. Kom ihåg att det är viktigt att ange exakt rätt e-postadress.

Netiquette

Internet är en kultur för sig. Varje kultur har sina egna seder och bruk. När det gäller Internet så finns det en del regler som bör följas. Reglerna på Internet brukar kallas för Netiquette (Net och Etikett). En grundregel överallt är att man håller det språk som används i just den nyhetsgruppen, annars blir övriga personer lätt irriterade. Man vill ju gärna förstå vad de andra pratar om.

Engelska är det universella språket och det accepteras i regel. Värt att poängtera är också att mängden förfalskade avsändare är stort och den angivne författaren inte alltid är den som den utger sig att vara.

Spamming

Spamming betyder att någon sprider e-postbrev vilt över nätet. Ibland kan det vara reklambudskap, ibland är det andra otrevliga saker. De som ägnar sig åt ohämmad spamming kan bli avstängda av sin Internetoperatör.

Spammingen slår tillbaka på småföretagare som blir beskyllda för spamming så fort som vi försöker sända ett enkelt reklambrev över nätet. Med dagens brevporto är det naturligt att använda billigare transportmedel, men mottagarna är i regel negativa till reklam på både e-post och fax.

Smilare

Därutöver finns det en mängd andra traditioner som till exempel smileys. På den gamla goda tiden när det bara gick att skicka ren text över nätet introducerades att vissa kombinationer av tecken kunde betyda olika saker.

Uttrycket smiley kommer från förstås från engelska "smile" som förklaras så här: "a change of facial expression involving a brightening of the eyes and an upward curving of the corners of the mouth that may express amusement, pleasure, affection, irony, or derision ..."

Här är några smileys för att visa att det går att med små medel uttrycka nog så komplicerade saker.

:-) Your basic smiley. Används för att påpeka att yttrandet är sarkastiskt eller på skoj.

:-( Frowning smiley. Gillade inte senaste yttrandet eller är upprörd över något.

:-I Indifferent smiley Bättre än Frowning smiley men inte riktigt så bra som en glad smiley

:-x Kiss kiss

:-X A big wet kiss!

:-o Wow!

8-) Har solglasögon på mig

B:-) Solglasögon på huvudet

::-) Använder vanliga glasögon

LÄS MER i 31.html Internet -
5: Internet i praktiken, För både små och stora,  Intranet och Extranet, 
Alternativ till brev och fax, Internet är inte svårt. HTML är inte svårt,  
Internet som försäljningskanal, Hitta hemsidan, Ta in på webbhotellet

Till innehållsförteckningen