Till innehållsförteckningen

 

IT-historia

29. Internet - 3

Funktionell anarki

Internet är ett sällsynt exempel på sann, modern och funktionell anarki. Det finns inget företag eller myndighet som styr och ställer. Det finns med vissa undantag inga officiella censurer, inga chefer, inga styrelser, inga aktier. I princip kan vilken uppkopplad dator som helst sända vilken information som helst.

Lanseringen av nya världsunika produkter brukar föregås av en massiv information från något multinationellt företag. Men Internet är en helt otrolig företeelse som poppat upp och tagit alla förståsigpåare på sängen. För några år sedan fanns det ingen information om Internet utanför en inre krets. Det fanns ingen som ställde sig upp och utropade att nästa grej skulle heta Internet.

Anslutningar till Internet

Det fanns ett antal olika sätt att koppla upp sig till Internet på. Fast anslutning innebär att den egna datorn är direkt kopplad mot en dator i nätet. Detta är ett alternativ för företag vilket kostar en del men ger en snabb förbindelse.

Uppringd eller fast förbindelse via ISDN eller ADSL (bredband) är betydligt billigare än en fast anslutning, och innebär även detta höga överföringshastigheter.

Uppringd förbindelse via telefonlinje är det billigaste alternativet för de flesta privatpersoner. Uppkopplingen sker över det vanliga telefonnätet med hjälp av ett modem kopplat till den egna datorn. Nackdelen ät att överföringshastigheten är jämförelsevis låg.

Internet över TVn

Om du inte kan eller vill använda PCn för att koppla upp dig mot Internet går det att köpa en anslutning via TVn. Med hjälp av en speciell fjärrkontroll, eventuellt ett trådlöst tangentbord samt ett särskilt abonnemang går det att surfa via TVn.

e-post

Elektronisk post, e-post eller e-mail, kan sägas vara en komplettering till vanlig post och telefonsamtal. I ett affärsbrev anstränger man sig att skriva väl och på snyggt brevpapper.

Ett meddelande genom e-post har ofta karaktären av att kortfattat, utan krusiduller, ofta med stavfel, lämna korta och snabba meddelanden. E-posten har kommit att ersätta merparten av vanlig post. Vilket också posten uppmärksammat genom att i stället för brev koncentrera sig på att transportera småpaket.

Text och bilder

E-post kan man skicka till en eller flera personer som är anslutna till Internet och har en egen e-postadress. Ett e-postmeddelande utöver text också innehålla bilder, program och andra datafiler. Det tar nästan ingen tid alls att skicka ett brev från Sverige till någon på andra sidan jordklotet.

Själva adressen är en väsentlig del av E-postbrevet. Om man råkar skriva fel på bara ett enda tecken i en adress så kommer brevet aldrig fram. I bästa fall kan det komma tillbaka med upplysning om att adressaten inte finns.

Via e-post kan man delta i konferenser där man diskuterar allt mellan himmel och jord, man kan skicka fax och man kan skicka textmeddelanden till mobiltelefoner. I stället för att prenumerera på tidningar och tidskrifter på papper kan man få en tidning till sin elektroniska brevlåda via e-post.

Diskussionsgrupper

Usenet är beteckningen på hela det system som omfattar s.k. elektroniska konferenser eller diskussionsgrupper. Varje särskild diskussionsgrupp har ett karakteristiskt namn, och namnen är uppbyggda på ett speciellt sätt. Exempelvis alla grupper som handlar om vetenskap börjar på sci vilket står för science. Några andra av de vanligaste nyhetsgrupperna är följande:

  • alt. -Alternativa nyhetsgrupper med alla möjliga ämnen.
  • bionet. -Biologi, allt från enkel information till forskning på hög nivå.
  • biz. -"Business", marknadsföring, reklam och ekonomi.
  • comp. -Datorer. Exempelvis operativsystem, programvara, hårdvara och mycket mer.
  • misc. -Miscellaneous. Allt som inte passar in i en annan nyhetsgrupp.
  • news. -Artiklar om Usenet. Mycket bra för nybörjare som behöver hjälp.
  • sci. -Alla olika typer av vetenskap.
  • soc. -Sociala ämnen. Bland annat sociala problem och frågeställningar.
  • talk. -Debatter om kontroversiella ämnen, ex abort, kärnvapen, religion m.m.
  •  

Majoriteten av nyhetsgrupperna är engelskspråkiga, medan exempelvis alla svenska grupper börjar på swnet.

Precis som för hela Internet är det ingen som råder och styr bland diskussionsgrupperna. Det finns tiotusentals datorer som hanterar alla konferenser och inläggen i dessa. Alla dessa datorer är uppkopplade med varandra och hämtar alla nya inlägg som finns, samtidigt som de lämnar ifrån sig nya inlägg på den egna datorn. På detta sätt sprids ett meddelande från dator till dator över hela världen.

FTP

FTP (File Transfer Protocol) är protokollet som används för att via Internet "ladda hem" eller överföra olika sorters filer till eller från din egen dator. FTP fungerar som om hela Internet vore en enorm hårddisk kopplad till din dator.

Känner man till adressen till en FTP-server är det bara att logga in och ladda hem filer. För att kunna logga in på en server och hämta hem en fil via FTP så behövs ett klientprogram. Även här kan man använda sig av exempelvis Netscape eller Internet Explorer. I klientprogrammet bestämmer du vilken server du vill logga in på och vilken eller vilka filer du vill hämta hem.

Hämta program och filer

I stort sett alla sorters filer och program finns att hämta på FTP-servrar över hela världen. Det kan vara allt från elektroniska tidningar till drivrutiner för skrivare.

Fördelen med att enkelt kunna hämta hem filer via FTP är att alla stora datorföretag lägger ut nödvändiga program och uppdatering till sina produkter, som till exempel drivrutiner till skrivare, på Internet. Dessa kan man snabbt och lätt hämta hem på någon minut istället för att hämta en diskett hos den lokala återförsäljaren.

LÄS MER i 30.html Internet - 4: HTML, Hypertextsystem, URL, Chat, 
E-postadresser. Netiquette, Spamming. Smilare

Till innehållsförteckningen