Till innehållsförteckningen

 

IT-historia

26. De svenska programmen - 7

Rätt produkt i rätt tid

Vad som krävs av programföretag är inte bara ekonomiska muskler. Att komma i tid med rätt produkter är minst lika viktigt. Under 80-talet kunde programföretagen successivt vidareutveckla sina produkter, men den tekniska plattformen var densamma.

Under 90-talet kom ny teknik, 32 bitars kod, relationsdatabaser, grafiska gränssnitt, klient/server och inte minst Internet och Intranät som i grunden kan förändra hur dessa system används i framtiden.

Detta kan innebära att produkterna måste förnyas med bara två till tre års mellanrum. Med tanke på hur lång tid det tar att utveckla bra program i grafisk miljö så kan man ganska säkert förmoda att det är många inte kommer att klara detta.

Framtida affärssystem

Det har antytts att aktörerna på marknaden för till exempel bokföringsprogram och faktureringsprogram kommer att få det svårt i framtiden. Dels är det användarna som kräver Windows men också att programmen ska fungera som på Internet.

Skrivbordet och utforskaren i Windows liknar alltmer Internet. Äntligen börjar funktionerna på PCn att vara mer eller mindre självklara. Du ska inte behöva gå kurs för att kunna använda omgivningen och skalet runt programmen.

Internet och Intranät bör ju enkelt kunna användas för att samla in data till programmen, från tidrapportering till budgetsiffror. Och att sprida rapporter och analyser från affärssystemen till berörda vare sig de sitter i huset eller är i Australien.

Små system för stora företag

Men det är inte säkert att stora företag behöver stora program - med PC i nätet kanske det räcker med SPCS på avdelningarna och klientprogram centralt? Inte skräddarsyr man Word och Excel, de finns på varje PC. Även om olika användare använder olika delar av programmet.

Det går väl att göra likadant med ekonomiprogrammen, varje avdelning har sitt SPCS som sammanställs i det centrala klientprogrammet. Eller hur?

Sundsvall 42 - 1994

Ekonomistyrning i mindre företag - finns det?

Från Sundsvall 42 - år 1994

 

 

 

LÄS MER i 27.html Internet -
1: Att resa till Västindien, Hur är vädret?, Bokningsservice, Internetbanken

Till innehållsförteckningen