Till innehållsförteckningen

 

IT-historia

25. De svenska programmen - 6

Edison - för kvalificerade användare

Året var 1987 och de två bröderna Lars och Håkan Hansson ägnade jul­helgen åt att planera framtiden. De hade redan arbetat i programvarubranschen i flera år, bland annat som konsulter åt det då välkända Pdata.

Nu var det dags för något nytt. Båda hade var och en på sitt håll utvecklat olika sorters kontorsprogram, bland annat för bokföring, fakturering, order och lager­hantering. Dator­systemen var HP:s mini­datorer, Luxors ABC-datorer och förstås IBM PC som kom 1981.

Nu bestämde man sig för att sluta konsulta och istället satsa på ett eget utvecklings­bolag där man kunde bestämma själv och genom­föra sina många idéer. Under 1988 bildades så Programbyrån Hansson & Hansson AB.

Gick på magkänsla

– I ärlighetens namn var vi väl inte helt affärsmässiga i början, berättar Lars. Vi var unga och fulla av idéer. Vi satsade på det vi tyckte var kul och tänkte mindre på lönsamheten.

Trots det gjorde bröderna en del vägval som visade sig kloka. Bland annat förutsågs Microsofts intåg på den svenska marknaden och man valde tidigt att satsa på ekonomi­program för kvalificerade användare istället för enkla billiga program som vem som helst kunde utveckla.

– Det var nog ett lyckokast, säger Håkan. Än i dag arbetar vi på samma sätt och vårdar det goda rykte som grundlades då, inte minst bland revisorer och redovisningskonsulter.

Unga och orädda

Som hos många unga entreprenörer fanns det en hel del idéer att förverkliga. Det handlade mycket om användar­vänlighet och att verkligen effektivisera arbetet ute på exempelvis redovisnings­byråerna. Många nyttiga erfarenheter fanns redan i bagaget från tidigare uppdrag, så man hade en klar bild av hur behoven såg ut ute hos kunderna.

Tänkte fel

Men allt blev inte rätt från början. Programmet skulle säljas via olika återförsäljare runt om i landet. Själv skulle man fokusera på själva produktutvecklingen.

– Där fick vi tänka om ganska snabbt, säger Lars. Det fanns inte många åter­försäljare som klarade av uppgiften, eller som var intresserade, så vi fick helt enkelt börja sälja själv istället. En nyttig lärdom som dessutom gav oss ännu närmare kontakt med kunderna.

Hårddisk på 20 MB

På den tiden var datorerna inte särskilt utvecklade. PC:n hade inte funnits i så många år och för att få lite perspektiv kan man tänka att en hårddisk i en toppmodern PC rymde 20 MB. Den skulle alltså bara räcka till ett tjugotal bilder från en av dagens digital­kameror.

– När man tänker tillbaka blir man nästan mörk­rädd, säger Håkan. Jag minns att vi investerade i en super­vass IBM-dator. Vi fick ett bra partner­pris från IBM och betalade bara halva priset – cirka 70 000 kronor plus moms. En ansenlig summa för oss på den tiden. Och jämfört med dagens datorer hade den förstås usla prestanda, skrattar han.

Windows 1.0 hade nyligen lanserats, men hade inte slagit igenom än, så ingen visste om det skulle bli en flopp eller succé.

Det var inte helt enkelt att koppla ihop datorer i nätverk heller. Håkan berättar:

– I början satt vi i var sin ände av ett kontors­rum och kastade disketter mellan oss när vi skulle dela filer. Det fungerade, men var i ärlighetens namn inte särskilt effektivt.

Program för DOS

Det första programmet, Redovisning/2, utvecklades för DOS. Det var ett kvalificerat redovisnings­program för bland annat redovisnings- och revisions­byråer och lanserades 1990. Det innehöll många nya lösningar, varav en del faktiskt lever kvar än idag i Edisons produkter. Redan samma år utsågs programmet till ”Bästa administrativa program” av tidningen Mikrodatorn.

– Vi valde att satsa på ett lite vassare program redan från start, berättar Lars. Behoven var störst där. Det enda som egentligen erbjöds var annars Hogia, och deras program var vi inte särskilt imponerade av.

Först senare breddades sortimentet med bland annat ett leverantörs­reskontra­program och mindre varianter av redovisnings­programmet som riktade sig till en bredare skara små­företag. En special­variant såldes också av Björn Lundén under en tid.

Pionjärer på SIE

Edison Solutions engagerade sig tidigt i arbetet med SIE-standarden. Lars var en av upphovs­männen till den nu väl­etablerade standarden och han var under många år också ordförande i föreningen SIE-gruppen.

– Samarbetet mellan de ledande program­företagen har gett otroligt mycket, säger han. Än i dag har vi en väldigt god kontakt i olika frågor och det är delvis tack vare SIE-samarbetet.

BAS-kontoplanen på CD

1997 lanserade företaget CD-BAS, som var BAS-kontoplanen med alla konterings­instruktioner på CD-skiva. Produkten såldes med framgång ända fram till 2003 då Norstedts Juridik tog över hela utgivningen av BAS.

Satsade sent på Windows

Som bekant slog Windows till slut igenom och det blev naturligt att anpassa även ekonomi­programmen till det nya operativ­systemet.

– Vi väntade ganska länge med att lansera våra Windows­produkter, berättar Lars. Vi ville göra arbetet ordentligt från början, istället för att släppa något snabbt. Dessutom kände vi märkligt nog ingen större press från kunderna. De allra flesta var nöjda med DOS-programmen och tyckte att de fungerade stabilt och bra.

– Ja, det var snarare vi som fick tvinga över kunderna till Windows när vi väl lanserat produkterna, fyller Håkan i. Under flera år behöll vi DOS-programmen parallellt och det var först när vi lade ner dem som det stora fler­talet av kunderna valde att byta. Ett ganska gott betyg på ett program, tycker jag.

Varför Edison?

Varför fick då Windows­produkterna namnet Edison? Håkan förklarar:

– Vi behövde ett internt arbetsnamn och av någon anledning kom just Edison upp. Jag minns inte varför, men det hade säkert någon koppling till ”uppfinning”, ”innovativt” och ”intelligent”. Senare, när vi skulle gå ut med förhandsinformation till våra kunder, hade vi fort­farande inget namn, så vi använde arbetsnamnet. Vi märkte snabbt att kunderna tog till sig Edison och lade namnet på minnet, så vi fortsatte att använda det.

Efter några turer, bland annat för att få ett godkännande från Eastman Kodak Company i USA, registrerades slutligen Edison som varumärke i Sverige. På hösten 2006 tog man så steget fullt ut och bytte namn även på företaget, till Edison Solutions AB.

År 2008 är 20-årsjubilerande Edison ett välmående företag med i princip samma affärs­idé som 1988. Än idag är det främsta ledordet för verksamheten ”kvalitet”.

(Artikeln ovan skrevs i samband med 20-årsjubileet 2008 och är hämtad från Edisons hemsida - publiceringen här godkänd av Håkan Hansson)

LÄS MER i 26.html De svenska programmen - 7: Rätt produkt i rätt tid, 
Framtida affärssystem, Små system för stora företag

Till innehållsförteckningen