Till innehållsförteckningen

 

IT-historia

24. De svenska programmen - 5

XOR

Runt Lunds Universitet har det vuxit upp programföretag i var och varannan buske. Datautbildningen där har inspirerat många att bland annat programmera administrativa system. När Ronny Olsson träffade Erling Sörensen fick de den då något udda idén att göra ett affärssystem med grafiskt gränssnitt. Den ena var ung och nyutexaminerad från Lund, den andre var 15 år äldre och hade arbetat med helt andra saker.

Det var 1989 och Windows var i sin barndom. Ekonomisystemen gjordes då för PC i DOS eller i Unix om det gällde större system. Det var då inte självklart att välja Windows men med någon blandning av tur och skicklighet blev det så. Ronny och Erling var inga affärsmän utan 1990 knöts Stefan Widén till projektet och då bildades bolaget XOR.

Komplett affärssystem

Från början tänkte de skriva ett komplett affärssystem som skulle passa både stora och små företag. Men ganska snart kom de underfund med att de skulle skriva två system, ett för större företag och ett mindre för småföretagen. XOR Control, det större systemet, kom att utvecklas tillsammans med Stena Line, vilket bidrog både till utvecklingen av själva programmet som till finansieringen.

Det drogs också in pengar till företaget genom att flera medarbetare arbetade som konsulter och utbildare. Därmed kunde programmerarna överleva även om arbetsdagarna blev långa nätter och lönerna var på svältgränsen. XOR Control blev så småningom ett renodlat ekonomisystem men med goda möjligheter till kopplingar mot andra affärssystem.

Dyrt till få eller billigt till många

Det mindre programmet, XOR Compact, kom ut på marknaden 1993 men blev först under 1997 ett komplett småföretagarsystem med integrerade inköpsrutiner. Ett samarbete med Akelius innebar ytterligare en försäljningskanal även om programmet då hette Akelius Compact, senare Norstedts Compact.

Genom att XOR är skrivet i C och C++ och från början för Windows hade de ett försteg före de flesta konkurrenterna som ofta lagt ett Windowsskal på sina gamla program. I den utslagning av programföretag som väntades räknade förstås XOR att ta ytterligare marknad genom sina förutseende tekniska lösningar.

I valet att sälja dyrt till få eller billigt till många valde XOR både och. Genom den relativt långsamma utvecklingen av företaget har de hittills sluppit några allvarliga ekonomiska kriser.

LÄS MER i 25.html De svenska programmen - 6: Edison - för kvalificerade användare

Till innehållsförteckningen