Till innehållsförteckningen 

 

IT-historia

22. De svenska programmen - 3

Hogia

I slutet av 70-talet arbetade Bert-Inge Hogsved som ingenjör på Berol Kemi i Stenungsund. Hustrun Åse satt hemma i köket och hjälpte några småföretag på orten med bokföring. Bert-Inge hade viss hum om programmering och började fundera på att göra ett enkelt bokföringsprogram. Arbetet på kemifabriken kanske inte var så inspirerande, vad vet jag. Emellertid kontaktades en kollega om hur han såg på möjligheterna att skriva ett bokföringsprogram i Basic.

Hobbydata

Att köpa en dator för att köra bokföringsprogrammet skulle på den tiden kosta närmare 500.000 kronor. Men Bert-Inge fick kontakt med Hobbydata i Malmö som kunde leverera en Imsai med 32 kB minne och två diskettstationer för 45.000 kronor, en av de första riktiga persondatorerna i Sverige. Det blev affär och därmed föddes Hogia. 

Genom att redovisningsexperten fanns i huset blev programmen anpassade till verkligheten. Hogiaprogrammen blev snabbt populära på revisionsbyråerna. De var skäligen enkla utan några extra finesser som vana programmerare brukar utstyra sina program med. Det var inte svårt få kunderna, främst redovisnings- och revisionsbyråer, att byta ut sina stora slamrande bokföringsmaskiner mot en PC.

Hogia fick problem

Troligen finns det fortfarande kvar gamla bokföringsprogram från Hogia i många små företag. Varför byta, det fungerar ju. Men när vi nu passerat år 2000 kanske det blev kris för de som envisas med att använda alltför gamla program.

Emellertid blev Hogia ett stort företag, nya modernare program skapades. Det fanns gott om pengar, Hogiaprogrammen har alltid varit dyra och underhållsavtalen har kostat skjortan, speciellt på det glada 80-talet då många programföretag tjänade stora pengar.

Hogia fick problem med att förnya och skriva bra program. De nya programmen fick ibland förödande kritik i datapressen. Hogia Art var Hogias första stora windowsprogram men användarna fick länge vänja sig vid att det var instabilt. Hogia kände sig förföljda av bland annat Mikrodatorn. Men redaktörerna förklarade att programmen helt enkelt inte var av bra kvalitet.

Konkurrenterna köptes

Trots stora resurser tar det lång tid att utveckla bra windowsprogram, det fick även Hogia erfara. Och nu fanns det många konkurrenter. För att få bättre bredd på programutbudet köptes helt enkelt ett antal konkurrentbolag med tilltalande program.

Verksamheten internationaliserades och koncernen blev så småningom för stor och fick resultatproblem. Medicinen blev "Klyv företagen!", varje resultatområde blev ett eget bolag. Medicinen blev så populär att den finns som bok med samma namn, författad av Bert-Inge Hogsved.

Hogia-gruppen omfattade ca 25 företag, verksamma inom programvaror, datakommunikation och utbildning. De säger sig vara Nordens största leverantör av administrativa programvaror för mindre företag och har också en omfattande utbildningsverksamhet inom administration och databehandling.

Dessutom levererades kompletta mobildatalösningar till person- och godstrafik. Hogia specialiserade sig på att kombinera mobil datakommunikation (Mobitex, GSM, SMS, Minicall) med högteknologiska positionerings- system (GPS). Bland annat med hjälp av en egenutvecklad fordonsdator.

LÄS MER i 23.html De svenska programmen - 4: Scala

Till innehållsförteckningen