Till innehållsförteckningen

Dagens IT-historia

20. De svenska programmen - 1

SPCS

Mitt i mörka Småland satt Jan Älmeby, året var 1984, och skulle skriva en teknisk handbok åt Rolf Dahlberg på Telub. Rolf föreslog att Jan i stället för skrivmaskin skulle använda ett ordbehandlingsprogram på PC. När han skulle köpa programmet upptäckte han att det kostade 6.000 kr.

Eftersom Jan kunde en del om datorer begrep han att det borde vara tämligen enkelt att göra ett enkelt ordbehandlingsprogram och sälja det mycket billigare. Syftet skulle vara att ersätta skrivmaskinen, inte att ha alla dessa finesser som fanns i Word Perfect.

En gedigen handbok

I samarbete med Rolf Dahlberg annonserade han efter en programmerare. De fick ett enda svar, det var från Olle Bergman som också fick uppdraget. Rolf skrev en gedigen handbok, han kunde ju handböcker från sin tid i Telub. Handboken skulle vara så bra att det skulle minimera annan support. Det skulle förpackas snyggt och handboken såg ut som en inbunden roman. Priset blev 245 kr plus moms, bara en bråkdel av vad andra program kostade.

Jan gav sig ut att skaffa återförsäljare. Men återförsäljarna ville inte sälja programmet, det var ju meningslöst med ett så billigt program. Därför fick Jan ägna sig åt marknadsföringen genom att delta i mässor och att köpa adresser för direktreklam. Säljbreven var skrivna på billigt papper och det var inte ovanligt med stavfel. Men det kanske ingick imagen för ett lågprisföretag. Ett IKEA i databranschen hade därmed etablerats. Ack dessa smålänningar.

Draghjälp

SPCS fick en ordentlig draghjälp av datapressen som alltid vill se konkurrenter till de stora leverantörerna. Ordbehandlingsprogrammet såldes i 90.000 exemplar och fanns kvar i sortimentet långt in på 90-talet.

1986 kom det första bokföringsprogrammet. Det fanns många dyra program men SPCS kunde sälja ett bra bokföringsprogram för några hundralappar. SPCS gick in för att sälja mycket och billigt i stället för lite och dyrt.

Den grundläggande idén var snygg förpackning och gedigna handböcker. Ordbehandlingsprogrammet kompletterades snart med program för kalkyl och register. Men efterhand kom Works-program från till exempel Microsoft att levereras gratis tillsammans med datorerna Därmed hade marknaden för lågprisprogram för ord, kalkyl och register försvunnit.

Postorderföretag

SPCS utvecklades till ett postorderföretag med en mångfald av lågprisprogram från olika leverantörer. 1990 års katalog omfattade 96 sidor. 1993 började det bli resultatproblem och sortimentet renodlades till nyttoprogram unika för den svenska marknaden. 1998 års katalog reducerades till 36 sidor.

SPCS hade cirka 100 anställda. Organisationen har nästan alltid varit centraliserad, inget hattande med en massa dotterbolag. Distributionen fanns dock i ett eget bolag. Jan Älmeby och Rolf Dahlberg var fortfarande VD respektive vice VD till 1999 då SPCS gick ihop med norska PC-systemer.

I första hand sålde SPCS administrativa program för mindre företag kompletterat med program för hemekonomi, vägguider, visitkort och liknande samt Alfons program för barn. Redan 1988 kom det administrativa paketet Topp som innehöll bokföring, fakturering och reskontror och som även kunde köras i nätverk.

Topp

Prislappen var nu några tusenlappar men klart lägre pris än till exempel liknande program från Hogia. Topp utvecklades av Partia-gruppen som vid övergången till Windows själva ville ta över försäljningen.

Eftersom SPCS fortfarande satt på kundregistret och utvecklingen för Windows gick långsamt blev det så småningom konkurser för de inblandade Topp-bolagen inklusive de polska programmerarna.

SPCS utvecklade i stället SPCS Administration för Windows tillsammans med ett programmeringsföretaget Elicon i Borlänge. Tillsammans med löneprogram och skatteprogram är detta kärnan i SPCS verksamhet numera. Med större och mer avancerade program behövs i större utsträckning hjälp på platsen. Installationer i nätverk och lönebearbetningar kräver ibland experthjälp.

Detta innebar också att som komplement till postorderverksamheten engagerades återförsäljare. SPCS program såldes via cirka 1000 återförsäljare men via egna butiker i Stockholm och Göteborg.

Kvalitetsstämpel

SPCS fick ett ny kvalitetsstämpel genom att en av Sveriges största revisionsbyråer, KPMG Bohlins, valde SPCS Administration som standardprogram för sin verksamhet. Det skedde i samband med att Bohlins gick över från Mac-datorer till PC.

SPCS har alltid arbetat så att programmeringen utförts externt av andra svenska företag. Däremot har systemeringen, supporten och kontakterna med marknaden skötts från huvudkontoret i Växjö.

Under 1997 introducerades SPCS på Stockholms Fondbörs OTC-lista. Efter börsintroduktionen tog bolaget steget mot de större kunderna genom att köpa programföretaget Akribi som med sitt administrativa paket Orion vände sig till större kunder. Köpet blev en flopp, de större kundernas behov kommer i stället att tillgodoses genom att försvenska det norska programmet Rubicon som finns i SPCS-gruppens norska del. Under 1999 gick nämligen det småländska helylleföretaget SPCS ihop med det norska företaget PC-systemer och SPCS-gruppen blevmer norsk än svensk. SPCS blev sedan uppköpt av norska Visma.

LÄS MER i 21.html De svenska programmen - 2: Att klona ett faktureringsprogram

Till innehållsförteckningen