Till innehållsförteckningen

 

IT-historia

17. Operativsystem - 1

Operativsystemet är det grundprogram som tar emot tangenttryckningarna från tangentbordet, visar bilden på bildskärmen, skickar utskrifter till skrivaren, hämtar och lämnar data i minnet, håller reda på spår och sektorer på diskarna, startar de program som användaren begär och så vidare. Kort sagt är det datorns sekreterare som enligt planeringskalendern ser till att hålla alla möten på rätt tid och plats enligt dagordningen.

Från början var det varje maskintillverkare som skapade sitt eget operativsystem. Detta var ju inte så populärt hos programmakarna som då måste skriva om sina program om de skulle fungera på en annan maskin. För maskintillverkarna var det avgörande i marknadsföringen då de kunde leverera unika program som endast fungerade på deras maskin.

Kunderna var inte helt nöjda då de inte kunde byta leverantör. Det första generella operativsystemet som var oberoende av maskintillverkare var Unix.

Unix

Förfadern till de operativsystem som vi i dag kallar Unix utvecklades redan i slutet av 1960-talet, huvudsakligen av Ken Thompson och Dennis Ritchie vid Bells laboratorier i USA. Deras dåvarande dator var nämligen på tok för långsam för de datorspel de fördrev tiden med, och därför beslöt de sig för att skriva ett eget operativsystem. Den första versionen skrevs för en PDP-7-dator. Senare skrevs hela operativsystemet om i programmeringsspråket C.

Unix utvecklades vidare på flera olika håll, vid Berkley University gjordes varianten BSD och vid AT&T industristandarden System V. De nuvarande Unix-varianterna baserar sig främst på dessa två. Numera finns en mängd olika operativsystem som alla kallar sig Unix: OSF/1, Sun OS, Solaris, HP-UX, AIX etc.

Flera varianter

Trots att Unix-varianterna skiljer sig från varandra på många punkter, är de dock relativt kompatibla och det är rätt enkelt för en vanlig datoranvändare att byta från en variant till en annan. Det som har gjort Unix populärt är framför allt att det inte är låst till datorer av ett visst märke, som många tidigare operativsystem.

Namnet Unix kom från att det ursprungligen var avsett för en användare. I verkligheten används det nu nästan enbart i fleranvändarsystem. Unix har vidareutvecklats vid universitet och högskolor världen runt. Detta har inneburit att det finns en ofantlig mängd verktyg och program för Unix. En av anledningarna till framgångarna för C som programmeringsspråk är att Unix är skrivet i C, endast en mindre del är i Assembler.

Vid universitetet i Berkeley, Californien, inkluderades TCP/IP som kommunikationsprotokoll och Ethernet vid fleranvändarsystem. Sun lade till NFS, Network File System, som betydligt ökade möjligheterna att dela och gemensamt använda data.

För utbildning och utveckling har Unix varit förträffligt för universitet och högskolor. E-post och diskussionsgrupper var tidiga önskemål där, fortfarande är därför merparten av servrar för Internet i Unix-miljö och med TCP/IP för kommunikation.

Unix är textbaserat precis som Dos. Det finns dock grafiska skal som gör att ett Unix-terminal liknar en vanlig PC med Windows.

Tilltalar studenter

Unix har blivit populärt vid universiteten, precis som MacIntosh. Unix och programmeringsspråket C tilltalar studenterna därför att det är ganska svårt och att därför är status att kunna Unix och C.

MacIntosh däremot är ju extremt lätt att använda, det har väl därför som studenterna som inte är intresserade av programmering gärna väljer Mac i stället för PC. Både när det gäller Unix och Mac har det blivit något religiöst över anhängarna, det kanske beror på att de känner sig som rebeller mot stora IBM och Microsoft.

LÄS MER i 18.html Operativsystem - 2: Linux är gratis, CP/M, Trött på hålremsor, Alla utom Apple

Till innehållsförteckningen