Till innehållsförteckningen

 

IT-historia

15. Programspråken - 3

Allt färre program

Utvecklingen för de administrativa programmen kommer väl att gå samma väg som kontorsprogrammen för ordbehandling och kalkyl. På Dostiden fanns ett antal kontorsprogram på marknaden. Där är ,ju Windows-tekniken mycket mer användbar med tillgång till olika typsnitt och grafiska bilder. Vanliga bokförings- och faktureringsprogram är inte lika känsliga för utseendet utan klarar sig med att presentera text och siffror.

Kontorsprogrammen är ju också mer internationella, de behöver egentligen bara översättas och anpassas för nationella tangentbord för att fungera. De administrativa programmen är ju beroende av lokala lagar för bokföring och skatter, därför är de flesta sådana program i Sverige också utvecklade inom landet.

Microsoft såg den internationella marknaden för ordbehandling, kalkyl och databas. Och som vanligt blev de tidigare dominerande programmen Word Perfect för ordbehandling, Lotus 1-2-3 för kalkyl och Paradox för databas snart utkonkurrerade av Microsoft. Marknadsandelen sägs vara närmare 90 procent för Microsofts ordbehandling och kalkylprogram.

300 administrativa program

Bland de svenska leverantörerna av administrativa program finns det några få som tar en allt större del av marknaden. De små programutvecklarna har svårt att leva vidare på egen hand. Antingen lägger de ner verksamheten eller blir i bästa fall uppköpta av någon av de stora.

LÄS MER i 16.html Programspråken - 4: C, C++, Objektprogrammering, 10% ?, HTML, Java

Till innehållsförteckningen