Till innehållsförteckningen

 

IT-historia

14. Programspråken - 2

Basic

Det enkla och vanliga programspråket för PC var Basic, det är relativt enkelt för nybörjare att lära sig och snabbt göra enkla program. En variant av Basic ingick i regel i DOS när man köpte dator. Den unge Bill Gates fanns med i konstruktionen av Basic för en av de första mikrodatorerna. Det kanske är en av anledningarna till att det är Basic, i form av Visual Basic, som användes för att göra egna programsnuttar till Microsofts produkter.

Ett exempel på programmering i Basic:

10 PRINT "Genvägar"

20 PRINT "till"

30 PRINT "IT-världen"

35 PRINT

40 INPUT "Skriv ditt namn";Namn$

50 PRINT

60 PRINT "Välkommen i stugan";Namn$

På bildskärmen står det alltså:

Genvägar

till

IT-världen

Skriv ditt namn (Här skriver du t ex Leffe)

Välkommen i stugan Leffe

Som synes är det ganska lättbegripligt. Bara som en jämförelse visas här hur man i programspråket Java skriver "Hej världen" på skärmen:

class MyProg1 {

public static viod main(String args[]){

System.out.println("Hej världen");

}

}

Tanken att programmera på vanlig engelska verkar inte längre vara aktuellt.

I persondatorns ungdom trodde man faktiskt att Basic skulle kunna bli var mans språk, det skulle väl gå att lära sig Basic på samma sätt som engelska eller franska. Det fanns till exempel en lärobok som hette Data för beslutsfattare där författaren på fullt allvar föreslog att cheferna skulle göra Basic-program för att göra sina egna analyser och diagram.

Det är inte första gången som utvecklingen blir en helt annan än den som experterna förutser.

Programspråk för PC

När persondatorn slog igenom blev programspråket Pascal populärt. Många lovande programmakare gjorde bokföringsprogram i Pascal och dess efterföljare Turbo Pascal. Det var förhållandevis enkelt att göra program i DOS. En duktig programmerare kunde på några veckor snickra ihop ett fungerande bokföringsprogram. Det blev mycket mer komplicerat att göra samma program för Windows.

Det har många programleverantörer erfarit under 90-talet. Fortfarande fanns många Dosprogram i drift och kunderna utlovas uppgraderingar som blev försenade eller inte kom alls.

Ett exempel är det administrativa programmet Topp som i Dosversion såldes av SPCS i några tusen exemplar. Tiotals programmerare arbetade med att göra om programmet för Windows. När det drog ut på tiden övergav SPCS Topp-programmet och lät i stället utveckla sitt bokföringsprogram till ett komplett administrativt program som såldes även till gamla Topp-användare.

Under tiden jobbade Topp-programmerarna på sitt håll för att få ut programmet på marknaden. När det efter flera år av försening marknadsfördes var det slut på pengarna och de inblandade företagen gick i konkurs.

LÄS MER i 15.html Programspråken - 3: Allt färre program, 300 administrativa program

Till innehållsförteckningen