Till innehållsförteckningen

 

IT-historia

11. Då och nu - 7

Sun

När bland annat Scott McNealy år 1982 marknadsförde Sun-1 var den minidatorn baserad på operativsystemet Unix. Det skulle visa sig att Unix och kommunikationsprotokollet TCP/IP skulle bidra till utvecklingen av högpresterande arbetsstationer och även Internet så småningom.

Sun utvecklade ett eget operativsystem, SunOS, baserat på Unix. Solaris som introducerades 1991 var en mindre version av SunOS som även fungerade på Intels processorer.

Java

1995 lanserade Sun programspråket Java som ursprungligen var avsett för programmering av kaffebryggare och andra elektroniska prylar. Java är till skillnad från andra programspråk oberoende av operativsystem, det fungerar på PC, Mac och Unix-maskiner. Unix finns i sin nisch av marknaden på datorer och arbetsstationer för tekniska tillämpningar, till exempel CAD, datorstödd konstruktion.

I likhet med Apple levererar Sun både operativsystem och maskiner och har till och med egen utveckling av processorer. Deras SPARC64 konkurrerade med Digital Alpha om att vara snabbast på marknaden. Till skillnad från Apple arbetar Sun för en öppen marknad och försöker nu få andra att utveckla program i till exempel Java-språket. Vilket å andra sidan kan innebära andra problem då Microsoft lägger till egna tillägg till Java som då bara fungerar i Windows.

64 bitar

Under slutet av 1997 aviserade bland annat Digital, IBM och Sun att de lägger ner tillverkningen av 64-bitars processorer och att det är Intel som tar över den tillverkningen. En fabrik för processorer är kostnadskrävande varför det behövs långa serier för att få konkurrenskraftiga priser.

Nätverken

Apple insåg tidigt att det borde gå att koppla ihop flera datorer. Det gick visserligen långsamt men fanns i alla fall nätmöjligheter mellan MacIntosh-datorer. När det gällde Windows var det först med version 3.11 som det gick att bygga ett nätverk om datorn kompletterades med nätverkskort, i DOS fanns inte någon nätmöjlighet.

Novell

I stället var det Novell, som bildades 1983, som med sitt operativsystem för server kopplade ihop DOS-datorer. Du arbetar lokalt på din dator medan de filer du arbetar med kan finnas på en server och där vara åtkomliga för andra datorer i nätverket. Även här såg Microsoft en marknad, Windows NT tog marknad från Novell. Novells strategi blev att kunna kommunicera med alla upptänkliga datorer, från stordator och Unix till Mac och PC.

Dela på allt

Ett nätverk kan vara allt från att dela på skrivare till att flera arbetar i samma applikation samtidigt. I en del nätverk finns kanske bara gemensamma filer i servern, i mer avancerade nätverk görs en del av arbetsuppgifterna i PCn, andra görs i servern. I det senare fallet talar men om klient/server.

Nätverksprogrammen med Novell i spetsen var svåra att installera och hantera. Det kunde vara en medveten taktik så att det skulle verka svårt och komplicerat och därmed ge en massa konsultintäkter till återförsäljarna.

CNA CNE CIP MCPS MCSE

För att administrera ett nätverk från Novell krävdes behörighet som Certified Novell Administrator, CNA. CNE står för Certified Novell Engeneer och är en kraftig påbyggnad på CNA. Du kunde till och med bli en Master CNE.

Motsvarigheten för Microsoft NT kallades MCPS, MCSE och MCPS Internet Systems.

Det trådlösa nätverket

Radiolänkar för datakommunikation används ibland inomhus på avstånd upp till 50 meter. Nu finns också radiolänkar för avstånd på upp till 2 till 3 kilometer som då används i stället för vanliga telefonlinjer. Överföringshastigheten är på minst 1000 kB att jämföra med ett vanligt modem på 56 kB.

Radiolänkar testas på en del håll. Det finns en del störningar, till exempel lövträd med fladdrande löv och kraftigt snöfall som försämrar signalen.

Från PCn går det ju att kommunicera via mobiltelefon och satellit. Har man missat den möjligheten så blir man påmind om detta genom reportagen från Whitbread - Volvo - seglingen jorden runt.

Där sitter navigatörerna ombord på båten och tar in väderkartor och annat på sin portabla PC. Varje dag skickas också videofilmer från båten som sedan kan ses på deras webbplats på Internet.

NC

Det var Larry Ellison i databasföretaget Oracle var först ut med att lansera nätverksdatorn, NC. Det sägs att utspelet var oplanerat och att alla, inklusive de närmaste medarbetarna, blev tagna på sängen. Udden var förstås riktad mot Microsoft som gjorde allt och mer komplicerade program. Vilket i sin tur innebär att driftkostnaderna för en PC rusar i höjden.

Även om PCn hela tiden sjunker i pris krävs nya maskiner för att köra de nya programmen. Och framför allt går det åt tid för att uppdatera och underhålla företagets datorer och system. Varje uppgradering tar tid och kräver också utbildning för den som ska använda systemet. Det är inte bar supportpersonalen som blir ansträngd, det är också medarbetarna i närheten som får hjälpa till när det blir problem.

Om det finns flera versioner av programmen kan det innebära att medarbetarna inte kan använda varandras filer utan vidare. Det är alltså en fördel om alla använder samma program och samma version av programmen.

Utan hårddisk

Det är här NCn kom in i bilden. Tanken var att alla program lagras centralt i servern och att de laddas in i NCn varje gång de behövs. En NC ska inte behöva någon hårddisk, bara ett väl tilltaget internminne. Hårddisken är gemensam och finns på servern. Servern kan i princip finnas var som helst, den kanske är tillgänglig över Internet.

Bill stal showen

Scott McNealy, chefen för Sun, höll 29 oktober 1996 en presskonferens inför 500 journalister från hela världen. Oracles bundsförvant Sun skulle som första företag presentera ett fungerande alternativ till den traditionella PCn. En javastation som NC skulle spara miljoner åt storföretagen.

Det var bara det att Bill Gates och Microsoft stal showen genom att dagen innan visa ett snabbt hopsnickrat förslag till NätPC. Det var en vanlig PC men där känsliga inställningar bara kunde göras centralt och inte av användaren själv. Med central administration blev NätPCn lika billig att administrera som Suns nätdator.

Sun hävdar att det är just hårddisken som gör den dyr i administration. Lokalt lagrade program och data kan ju strula lokalt. En fet klient med korsett, kallades NätPCn av Sun.

Laddas över Internet

Suns nätdator var gjord för att köra program som laddas ner över Internet eller lokalt nätverk. Programmen var skrivna i programspråket Java som gör att nätdatorn inte är beroende av operativsystem på servern, nätdatorn kan jobba tillsammans med till exempel Windows, Mac och Unix.

Microsoft å sin sida har gjort en del i det ordinarie operativsystemet som begränsar användarens möjligheter till lokala inställningar.

IBM först med NC!

Den första december 1997 börjar IBM, av alla företag, att leverera NCn. 10 000 exemplar levererades den första månaden. IBMs NC var baserad på Java och fungerade lika bra som terminal till IBMs stor- och minidatorer, Unix-maskiner och PC-nätverk som till exempel Windows NT.

Blåtand är sladdlös

Harald Blåtand, som till Gorm den gamle, regerade i Danmark runt förrförra millennieskiftet, det vill säga omkring år 1000. Han hade inga problem med sladdar när han skulle författa och skriva ut sin historia. Han använde runstenar.

Blåtand, eller Bluetooth som det heter i stora världen, kommer att återge oss den sladdlösa tillvaron. Det är en radioteknik som gör det möjligt att överföra data och tal över korta avstånd. Alternativet har varit att använda infraröd överföring men då krävs fri sikt mellan apparaterna. Med Bluetooth kan du ha kontakt med din dator från mobiltelefonen även om datorn ligger i portföljen under skrivbordet. Om du är trött på sladdhärvan bakom datorn kommer du att kunna ha mus, tangentbord, skrivare, högtalare och så vidare utspridda i rummet utan sladdar!

Föregångare i blåtandutvecklingen är Ericsson och de första tillämpningarna finns därför i anslutning till mobiltelefoner.

WAP tar över

Enkelt uttryckt är det WAP, Wireless Application Protocol, som tar Internet och e-post till din mobiltelefon. WAP kan jämföras med HTTP, Hyper Text Transfer Protocol, den standard som gör att du kan surfa på nätet med olika datorer och webbläsare. Språket som motsvarar webbens HTML heter WML.

Förväntningarna på WAP var enorma, men det tog tid att komma över den första tröskeln. Med WAP-terminalen, det vill säga mobiltelefonen, kan du kolla tidtabeller, om flyget går i rätt tid, vädret i Åre, beställa teaterbiljetter och så vidare. Även här kommer du förstås att översvämmas av reklam och reklamfinansierade gratistjänster.

Surfa med kylskåpet

Det är de de små mystiska apparaterna som invaderar hem och kontor så här i början på det nya seklet. Electrolux och Ericsson introducerade tanken på det smarta kylskåpet redan 1999. Kylskåpet som på egen hand ser när mjölken och korven är på upphällningen och också beställer påfyllning från internetbutiken.

Om du vill stå vid kylskåpet för att via Internet kolla aktiekursen är mer tveksamt. Däremot kanske du kan ha en tavla på väggen, som egentligen är en intelligent bildskärm som förstår tal så pratar du med den och kan se allt från vackra konstverk till aktuella fotbollsresultat.

Tekniken för den här utvecklingen är på väg, hur den kommer att användas är upp till oss och våra barn.

LÄS MER i 12.html Då och nu - 8: Allt går igen, Stordatorn lever, Dumma terminaler - NC, 
Programspråket åter obegripligt, Mindre ordbehandlingsprogram

Till innehållsförteckningen