Till innehållsförteckningen

Dagens IT-historia

1. IT - vart är du på väg?

Internet är en fluga

Inez Uusmann blev berömd som kommunikationsminister, framför allt i datapressen, genom att säga att surfande på Internet är en fluga som snart blåser förbi. Hon platsar kanske inte bland de verkligt berömda uttalanden som finns om information och teknik. Och hon sa inte så, det var en rubriksättare på en dagstidning som hittade en säljande rubrik!

I slutet av 1800-talet lär dåvarande chefen för amerikanska patentverket ha sagt att han såg fram mot en ganska snar nedläggning av detta patentverk. Eftersom det skulle bli ont om uppfinningar eftersom allt i stort sett var uppfunnet.

När telefonen såg dagens ljus på 1870-talet fanns det folk inom telegrafbolaget Western Union som menade att telefonen hade så många brister att den inte skulle betraktas som ett seriöst kommunikationsmedel.

När de första datorerna höll på att konstrueras på 1940-talet menade IBMs styrelseordförande Thomas Watson att det fanns världsmarknad för omkring fem datorer.

Ken Olson, styrelseordförande i Digital, marknadsledande på minidatorer, hävdade 1977 att det inte fanns någon som helst anledning att man skulle vilja ha en dator hemma.

- Frågan om huruvida datorer kan tänka är precis som att fråga om ubåtar kan simma, säger Edsker Dijkstra, en berömd holländsk vetenskapsman.

WAP - blåtand

Modeordet i slutet av 90-talet var paradigmskifte. Enligt ordboken betyder paradigm böjningsmönster. Men vad man menar i det här sammanhanget är att det nuvarande industrisamhället raseras och av bitarna som ligger där utspridda byggs någonting nytt.

Någon gång runt förra sekelskiftet övergick bondesamhället till att bli industrisamhälle. Människorna flyttade från åkern till fabriken. Runt millenniskiftet flyttar människorna från tillverkningen av prylar i fabriken till att tillhandahålla tjänster i stället. Fabrikerna blir nu mekaniserade och robotiserade så att fabriksarbetarna måste skola om sig till datatekniker eller vårdpersonal.

Fortfarande behöver vi mjölk och korv. Liksom vi kommer att behöva bilar och kylskåp. I slutändan är det trots allt så att vi behöver minst lika mycket prylar som förr. Även om vi beställer prylarna över Internet måste de trots allt levereras.

Världens största internetbokhandel har tusentals anställda som packar och distribuerar böcker. Fortfarande transporteras boken eller kylskåpet med båt, flyg, tåg och slutligen bil för att komma hem till mig. Du kommer att kunna hämta hem boken över nätet, men datorn är en pryl som passerar många människor innan du använder den.

Med andra ord, allt är relativt. Även om vi är på väg in i informationssamhället kan inte mjölk och korv och kylskåp tillverkas och distribueras utan att det finns många människohänder på vägen.

Man säger att utvecklingen går snabbare och snabbare och snabbare... Men precis som att bilens utveckling har stagnerat runt 100 - 200 hästkrafter och att passagerarflygplanen fortfarande flyger under ljudhastigheten kommer även utvecklingen av datorn att stagnera på någon nivå.

Utvecklingen går istället mot mindre och snabbare program över Internet, färre sladdar genom att använda Bluetooth, Internet i telefonen, musen ersätts av rösten och så vidare. Datorerna kommer att bli mindre och specialiserade. Redan nu är det mer datakraft i en ny Saab än i den första månlandaren. Specialiserade datorer kommer i kylskåp som gör att kylskåpet självt beställer korv och mjölk när det behövs.

Men visst har datorutveckling gått rasande snabbt, det är den delen av utvecklingen som kommer att belysas i den här IThistorien.

LÄS MER 2.html IT - vart är du på väg? - 2: Bill

Till innehållsförteckningen